Prvi dnevnik.

Puno stvari ne mogu da pišem. Nadam se da prenesu na decu. Ali Ja ne znam kako.
Od sada ću ga pisati na Japanskom. Jer Je to naJbolji način.

tsukasa
imaju premešten sam iz Japana. moj sin živi u japanu. ja ću napraviti moj dosadan dnevnik.

Komentariši